วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การใช้ชีวิตกับเวลา

                   การที่เราใช้ชีวิตในเเต่ละวันไม่ใช่แค่แข่งกับตัวเอง
             ไม่ใช่แค้แข่งกับคนอื่น แต่เราต้องแข่งกับคำว่า
                   "เวลา" เพราะเวลาเป็นเพียงอย่างเดี่ยวที่ไม่เคยรอเรา
               เพียงเเค่ 1วินาที 1 นาทีหรือ1ชั่วโมง
                      ก็มีค่าสำหรับเรามาก เเค่ถ้าเราพลาดไปเพียงเเค่วินาทีเดียว
               มันอาจจะทำให้เราเสียใจไปทั้งชีวิตก็ได้